Спеціальна пропозиція Вчасно EDI - тариф Lite
Умови спеціальної пропозиції


Офіційні умови спеціальної пропозиції на придбання та використання доступу до онлайн-сервісу на умовах спеціального тарифу «Lite» (надалі - Спеціальна пропозиція).


  1. Ініціатор

1.1. Ініціатором спеціальної пропозиції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, корпус 1А, літ. «Ф», кім. 604).


2. Основні положення

2.1. Спеціальна пропозиція діє у період з 01.11.2019 по 31.11.2019 включно (надалі – Період дії).


3. Місце проведення Спеціальної пропозиції

3.1. Спеціальна пропозиція на придбання доступу до онлайн-сервісу по тарифу «Lite» діє на території України, підконтрольній українській владі, в рамках сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (надалі - Сервіс), що знаходиться за посиланням http://edi.vchasno.com.ua/.


4. Умови та порядок використання Спеціальної пропозиції

4.1. Спеціальною пропозицією можуть скористатись користувачі Сервісу шляхом придбання доступу до онлайн-сервісу по тарифу «Lite» протягом Періоду дії Спеціальної пропозиції.

4.2. Під Спеціальною пропозицією мається на увазі надання доступу користувачу до сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО", що забезпечує передачу та обмін між користувачами EDI-документами відповідно до тарифу«Lite» http://edi.vchasno.com.ua/rates.

4.3. Тариф«Lite» за спеціальною ціновою пропозицією вказаною за посиланням http://edi.vchasno.com.ua/rates надає користувачу доступ до онлайн-сервісу для обміну 200 (двісті) EDI-документами.

4.4. Після закінчення 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту придбання доступу до онлайн-сервісу по тарифу«Lite» - доступ анулюються.

4.5. У разі анулювання доступу до онлайн-сервісу по тарифу «Lite», користувач має право продовжити використання Сервісу обравши будь-який інший доступний тариф за посиланням http://edi.vchasno.com.ua/rates.


5. Інші умови

5.1. Терміни, що використовуються у цих Умовах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за адресою - https://help.vchasno.com.ua/oferta.

5.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов, і/або питань, неврегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Ініціатором відповідно до вимог діючого законодавства України, є остаточним і не підлягає оскарженню.

5.3. Факт користування умовами цієї Спеціальній пропозиції означає повне та беззастережне прийняття користувачами цих Умовам Спеціальної пропозиції.

5.4. Ініціатор не несе відповідальності за не ознайомлення користувача з цими Умовами та за інші обставини, не залежні від його волі.

5.5. Ці Умови набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті – http://edi.vchasno.com.ua/.

5.6. Ініціатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до цих Умов. Про внесення змін Ініціатор інформує користувачів Спеціальної пропозиції шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Умов на офіційному веб-сайті Сервісу - http://edi.vchasno.com.ua/. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Умов.