Спеціальна пропозиція «Вчасно EDI» — «Будь у Мережі»
Правила рекламної акції «Будь у Мережі»

Цими Офіційними правилами (надалі — Правила) рекламної акції «Будь у Мережі» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником всіх умов цих Правил.


1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор) - організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЧАСНО СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41231992, адреса 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, літера 4Г, приміщення 604).

1.2. Офіційна сторінка Акції - вказані Правила будуть розміщені для публічного доступу за посиланням https://edi.vchasno.com.ua/bud-u-merezhi в мержі Інтернет. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції.

1.3. Період проведення Акції - з 00:00 год 18 серпня 2021 року до 23:59 год 31 грудня 2021 року за київським часом.

1.4. Онлайн-сервіс Вчасно EDI (Сервіс, Сервіс «ВЧАСНО») – програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для автоматизації процесів EDI між користувачами, що передбачає підписання, надсилання, отримання та зберігання EDI-документів онлайн за посиланням - https://edi.vchasno.ua. Власником Сервісу є Організатор.

1.5. Територія проведення Акції - Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6. Учасник Акції - особа, яка відповідає вимогам цих Правил, яка виконала всі умови, встановлені цими Правилами. Учасниками можуть бути лише новозареєстровані клієнти, які не мають статус зареєстрованого учасника Онлайн-сервісу Вчасно EDI.


2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора та залучення нових користувачів на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.


3. Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання новозареєстрованим клієнтам Онлайн-сервісу Вчасно EDI доступу до мереж Амбар, Аргон (Грош), Делві, Економ+ (Эконом), Класс, Lafar, Pampik, Салют, Тайстра на безоплатній основі до кінця календарного року (надалі – Доступ).

3.2. Для цілей цих Правил новозареєстрованими користувачами Сервісу є користувачі які станом на 15 серпня 2021 року не пройшли активації свого облікового запису та не мають Особистого кабінету в Сервісі «ВЧАСНО». Ідентифікація Особистого кабінету в Сервісі «ВЧАСНО» відбувається за реєстраційним номером облікової картки платника податків та/або за кодом в Єдиному реєстрі державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.


4. Учасники Акції

4.1. Учасники Акції мають відповідати наступним вимогам:

4.1.1. стати новозареєстрованим клієнтом Онлайн-сервісу Вчасно EDI;

4.1.2. не мати Особистого кабінету в Сервісі «ВЧАСНО» та/або не пройшли активацію свого облікового запис в Сервісі «ВЧАСНО».

4.2. Учасники під час участі в Акції зобов'язуються:

4.2.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.2.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

4.2.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.2.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах.

4.3. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання доступу відповідно до п. 3.1 Правил.

4.4. Співробітники, представники Організатора не мають права брати участь в Акції.


5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість для отримання доступу до мереж Амбар, Аргон (Грош), Делві, Економ+ (Эконом), Класс, Lafar, Pampik, Салют, Тайстра на безоплатній основі до кінця календарного року, Учасник має протягом Періоду проведення Акції вчинити наступні дії:

зареєструватись шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми на сайті Сервісу «ВЧАСНО» за посиланням https://edi.vchasno.ua/app/launch. При цьому, користувач набуває статусу зареєстрованого учасника виключно за умови наявності в нього дійсного посиленого сертифікату ключа кваліфікованого електронного підпису;

отримати статус зареєстрованого клієнта Онлайн-сервісу Вчасно EDI виключно за наявності в нього дійсного (не скасованого) кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за яким здійснюється ідентифікація користувача.

5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, що не відповідають умовам цих Правил, а також учасники, які під час введення електронних адрес своїми діями, або бездіяльність (неуважність) допустили введення неіснуючих (фейкових) електронних адрес.


6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1. Перевагами Акції є можливість для отримання доступу до мереж Амбар, Аргон (Грош), Делві, Економ+ (Эконом), Класс, Lafar, Pampik, Салют, Тайстра на безоплатній основі до кінця календарного року новозареєстрованими клієнтами Онлайн-сервісу Вчасно EDI.

З початку нового календарного року доступ анулюється.

6.2. Право на участь у отриманні Доступу мають ті Учасники, котрі виконали умови Правил відповідно до розділу 5 цих Правил.

6.3. Акційні послуги протягом акційного періоду в Сервісі не можуть бути використані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13.04.2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII.).

6.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Учасником Доступу протягом періоду проведення Акції.

6.5. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника можливості отримати Доступ.

6.6. Повернення та обмін отриманого Доступу на грошові кошти не відбувається.


7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному веб-сайті Сервісу - http://edi.vchasno.com.ua/.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням - https://help.edi.vchasno.com.ua/oferta та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.